Design & experience in waterproofing

 • No damage by hail or Shattering
 • 20-year guarantee for complete roof system possible
 • In case of fire no toxic gases or waste water

Erfarenhet av säkerhet

En hundraårig framgång för ett företag som tillverkar membraner. Förståelse och utveckling av beprövad teknik och specialisering av tillverkning av takdukar under mer än 35 år. Idag är Schedetal ledande tillverkare av takdukar och membraner av termoplast och klarar de mest utmanande problemställningar både i Europa och globalt.

ExtruBit

ECB-takduk av högsta kvalitet

 • Snabb och säker montering året om
 • Ekovänligt material
 • Erfarenhet av produktion och produktutveckling sedan 1970

FPO-takduk i flera färger

 • Snabb och säker installation
 • Miljövänlig och säker
 • Tillverkad sedan 1990

Tekniska lösningar för

Byggnader

 • plana tak
 • takrenovering
 • gröna tak
 • i byggnader
 • parkeringsdäck

Anläggninger

 • brofundament
 • brobanor
 • husgrunder
 • tunnlar
 • viadukter

Vattenteknik

 • simbassänger
 • dammar
 • vattentankar
 • reningsverk

Ekologiska konstruktioner inom jordbruket

 • gödselbassänger
 • grundvattenskydd
 • fördämningar och kanaler
 • cisterner och sedimenteringsbassänger

Taktillbehör

formteile